فوریه 4, 2019

ویژگی های مرغ تازه

منظور، مرغ هایی است كه از نژادهای گوشتی بوده و در سن ۶ الی ۸ هفتگی در كشتارگاه های مجاز كه دارای مسئول فنی بهداشتی طبق […]
ژانویه 30, 2019

نگهداری گوشت مرغ در یخچال

برای نگهداری مواد غذایی از جمله گوشت طیور در یخچال، ابتدا بعد از انتخاب گوشت خریداری شده، آن را تمیز و پاكیزه كنید، سپس وعده هایی […]
ژانویه 30, 2019

حتما دقت کنید

* در مورد ران ها بعد از کندن پوست دقت کنید که دارای خون ریزی های زیر پوستی نباشد و گوشت آن شفاف و صورتی رنگ […]
ژانویه 27, 2019

نکات مهم در خرید گوشت مرغ

* بعد از اطمینان به معتبر بودن فروشگاه، به پوست لاشه ی مرغ دقت کنید. پوست لاشه باید به طور یکنواخت روی بدن کشیده شده و […]